GIỚI THIỆU ZOOKiZ

ZOOKiZ là đơn vị chuyên nghiệp trong lĩnh vực thiết kế nhân vật hư cấu, sản xuất phim hoạt hình, sáng tạo nội dung truyền thông liên quan đến nhân vật hư cấu và cung cấp bản quyền nhân vật tại Việt Nam, được thành lập bởi tập đoàn Platfarm - một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực "emoji solution" (với các đối tác toàn cầu như Samsung, Google, Telkom, v.v...) tại Hàn Quốc.

Mascot
và Sticker
thương mại

Xem thêm

Comic
quảng cáo

Xem thêm