Hello,

Tên mình là
,mình đến từ
Mình quan tâm tới
Ý tưởng thiết kế/mong muốn hợp tác của mình là
Kinh phí dự án lý tưởng
Thông tin liên lạc của mình nè: